Αρχική Έρευνα Δημοσιεύσεις Συνεργασίες Επικοινωνία
Διεθνείς Συνεργασίες

Συνεργάτιδα Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • Aνάπτυξη Διδακτικού Υλικού για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. LINGUA (1994 –1995) Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνη: Δρ. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα, καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Modularity in Grammar Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1995 - 1998). Υπεύθυνη: Dr A.-Μ. Di Sciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM
 • Mental Lexicon Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1997-1999). Υπεύθυνη: Dr Gonia Jarema, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο Université de Montréal.
 • Asymmetries in Natural Languages Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1998 - 2003). Υπεύθυνη: Dr Anne-Μarie DiSciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM.
 • Γενετικοί και Γλωσσικοί Παράγοντες στην Πρόγνωση Παιδιών με Αργή Εξέλιξη στο Λόγο (2001-2003). Υπεύθυνη: Δρ. Κάκια Πετεινού, Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου.
 • Words in the Language, Words in the Brain Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2002-2005). Υπεύθυνος: Dr Gary Libben, καθηγητής στο καναδικό πανεπιστήμιο University of Alberta.
 • Αsymmetries at Interfaces Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2003-2006). Υπεύθυνη: Dr Αnne-Marie Di Sciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM.
 • ΠΟΛΥΤΙΜΟ (Μία Υπολογιστική Επεξεργασία της γλώσσας των παλαιών βιβλίων και χειρογράφων). E.Ε: Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2006-2008). Υπεύθυνος: BSI International Administration Systems.
 • A Concise Grammar of Modern Balkan Languages. Flemish Academic Centre for Science and the Arts. (2008-2009). Υπέυθυνη: Prof. Liliane Tasmowski, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Antwerp.
Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες

Υπεύθυνη για τη διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Γλωσσολογίας του καναδικού πανεπιστημίου Université de Montréal.

Υπεύθυνη για τη διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Γλωσσολογίας του καναδικού πανεπιστημίου Simon Fraser University.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, συνεργασία με τα πανεπιστήμια:

 • Βελγίου: Ghent (2000-).
 • Boυλγαρίας: Πανεπιστήμιο Σόφιας (2006-)
 • Γαλλίας: Τοulouse Le Mirail, Paris VII, Paris XIII, CNRS.
 • Ελβετίας: Πανεπιστήμιο της Γενεύης (2005-).
 • Ισπανίας: Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (1999-2003), Jaen (2007-).
 • Ιταλίας: Siena (1999-2003), Bologna (1998-), Ferrara (2000-), Lecce (2001-), Milano Bicocca (2001-), Μοdena (2005-), Τrieste (2000-), Pisa (2005-), Verona (2007-).
 • Ολλανδίας: Vrije Universiteit Amsterdam (1998-2006), Tilburg (1998-), Utrecht (2005-), Leiden (2006-).
 • Oυγγαρίας: Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης (2001-).
 • Πολωνίας: Πανεπιστήμια Poznan και Silesia (2007-).
 • Σλοβακίας: Πανεπιστήμιο Safarik, Kosiče (2006-).
 • Τουρκίας: Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (2006 - ).
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS (1993-1996) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Tμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης (Τομέα Γλωσσολογίας), Lille ΙΙΙ (Γαλλίας), Pompeu Fabra (Βαρκελώνης), και Λισαβόνας